Odwiedź nas na
Fenix

Inne

Zaproszenie na Walne Zebranie w Orlętach

archwium

Pełniący obowiązki prezesa zarządu ŁKS Orlęta Łuków Michał Zarzycki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków klubu. Wybór prezesa za dwa tygodnie.

Na podstawie § 18 pkt.2 Statutu Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków” Zarząd Klubu podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 23 marca 2018r. (piątek) godz. 17.15. Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17 /Urząd Miasta/.

W przypadku braku kworum w I terminie (co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór sekretarza zebrania.
4.
Przyjęcie porządku obrad.
5.
Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za 2017 rok .
9.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
10.
Dyskusja.
11.
Przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017 rok.
12.
Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017r.
– przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
14. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu ŁKS „Orlęta Łuków”.
15. Wybór Prezesa Zarządu ŁKS „Orlęta Łuków”.
16. Wystąpienie Prezesa Zarządu ŁKS „Orlęta Łuków”.
17. Zgłoszenie kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu ŁKS ”Orlęta Łuków” .
18. Wybór kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu ŁKS ”Orlęta Łuków” .
19. Przyjęcie Uchwał:
– w sprawie powołania Prezesa Zarządu ŁKS ”Orlęta Łuków” .
– w sprawie uzupełnienia składu Zarządu ŁKS ”Orlęta Łuków” .
– Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie zebrania.

Pełniący obowiązki prezesa Zarzycki przypomina o tym, iż prawo udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków mają członkowie Klubu z uregulowanymi składkami członkowskimi wg stanu na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Zarząd ŁKS Orlęta Łuków zaprasza na Walne Zebranie, wszystkich członków klubu!

Kliknij aby skomentować

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Inne